Katrien VAN KRIEKINGE, Notaris te Beersel

 

Katrien VAN KRIEKINGE

Notaris te Beersel

In de context van "scheiding" vindt u op notaris.be nog volgende 25 artikels.

1 Wat als je je relatie wil beëindigen?

2 De wet kent twee vormen van echtscheiding
Deze vorm van echtscheiding vervangt twee voorheen bestaande echtscheidingsvormen, namelijk de echtscheiding...

3 Wetgever stelt objectieve criteria op voor onderhoudsbijdrage voor de kinderen (alimentatie)
Bij een echtscheiding leidt de bepaling van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vaak tot onvrede en...

4 Plotseling gescheiden. Wat nu?
De Koning Boudewijnstichting (KBS) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat hebben een...

5 De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding
Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen een echtscheiding...

6 Wat als je je relatie wil beëindigen?
Een relatie die stopt, of je nu samenwoont of getrouwd bent, is nooit aangenaam. Wat komt er allemaal...

7 Nieuw in Echtscheiding
Een echtscheiding gaat vaak gepaard met allerlei regelingen, afspraken en papierwerk. Daarbij worden...

8 Hoe blind trouwen de koppels van “Blind getrouwd”?
Iedere maandagavond kijkt Vlaanderen vol spanning naar vier koppels die een bijzondere uitdaging aangaan:...

9 Kan de notaris mij helpen bij een echtscheiding?
U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd...

10 Ik blijf al jaren thuis om voor de kinderen te zorgen, mijn echtgenoot werkt voltijds. Wat als we scheiden?
Mensen kunnen om tal van uitéénlopende redenen niet beroepsactief te zijn: de zorg voor...

11 Kan thuis blijven voor de kinderen in mijn nadeel spelen bij een echtscheiding? Niet met een juiste regeling!
Koppels willen hun inkomsten niet altijd delen. Door een huwelijkscontract op te stellen en te kiezen...

12 Gescheiden met een kind: Wat als ik zou overlijden?
Ook minderjarige kinderen kunnen erven, bijvoorbeeld als één van de ouders overlijdt. Vooral...

13 Wat doe je met de woning bij een relatiebreuk?
Huisje, tuintje, boompje. Voor veel partners een ideaal! Maar jammer genoeg houdt niet elke relatie stand....

14 Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
Een grond tot het bekomen van een echtscheiding waarbij de beide echtgenoten voorafgaandelijk in onderling...

15 Echtscheiding / uit de echt scheiden
Eén van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen.  

16 Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)
Het huwelijk is onherstelbaar ontwricht wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten...

17 Echtscheidingsbemiddeling
Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van gezamenlijk...

18 Wat behelst een inventaris voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming?
Echtgenoten die tot een echtscheiding door onderlinge toestemming willen overgaan kunnen bij notariële...

19 Hoe verloopt de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming op de rechtbank?
Nadat de notariële regelingsakte is ondertekend, wordt de procedure op de rechtbank ingeleid bij...

20 Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?
Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoeling...

21 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,...

22 Waarom scheiden met de hulp van een notaris?
De notaris helpt u tot een correcte regeling te komen door u voor te lichten over de verschillende mogelijkheden...

23 Kan het contract echtscheiding met onderlinge toestemming nog veranderen?
Ja, maar enkel wat betreft de kinderen en dan uitsluitend in geval van uitzonderlijke en onvoorziene...

24 Wat is de duur van de procedure van een echtscheiding met onderlinge toestemming?
Indien er zich geen problemen voordoen tijdens de procedure, kan alles na een 6 à 7-tal maanden...

25 Bij een scheiding, wie beslist er waarover, als het over de kinderen gaat ?
De twee ouders, zij alleen, hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag. Dat betekent dat ze overeenstemming...

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .