Katrien VAN KRIEKINGE, Notaris te Beersel

 

Katrien VAN KRIEKINGE

Notaris te Beersel

Schenken

We leven steeds langer. Dat is uiteraard goed nieuws, maar het heeft ook als gevolg dat we doorgaans laat in ons leven erven. Meestal kunnen we het geërfd kapitaal wat vroeger gebruiken, bijvoorbeeld bij de aankoop van een eerste woning of de start van een eigen zaak. Bovendien zijn de successierechten in België relatief hoog…

Daarom overwegen steeds meer mensen om bij leven te schenken. De schenkingstarieven liggen in België lager dan de successierechten. Hierdoor is schenken, puur fiscaal bekeken, gunstig. Maar wanneer je schenkt moet je meer dan louter de fiscale gevolgen overwegen. Bij een schenking, is er onvermijdelijk sprake van een ‘verarming’. Je moet dus zeker zijn van je stuk en goed beseffen wat de gevolgen van een schenking zijn voor je vermogen.

Advies inwinnen bij een notaris is daarom geen overbodige luxe. De notaris zal met jou bekijken of een schenking al dan niet gunstig is.

In een notendop...

Schenken, maar toch wat zekerheid behouden voor de toekomst? Dat kan! Zo kan je verschillende voorwaarden en lasten koppelen aan je schenking. Denk bijvoorbeeld aan de schenking "met voorbehoud van vruchtgebruik". Lees er hier meer over.

Schenken en erven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Welke impact heeft een schenking op het erfrecht van dat kind? En vooral... hoe kan je de gelijkheid tussen je kinderen bewaren? Lees er hier over.

Schenken is fiscaal interessanter voor je erfgenamen. Wil je meer weten over de schenkingstarieven? Klik hier.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .